ABOUT ME

ABOUT ME

I am Montse Pelejà, born in Reus in 1964. I began my education in science, and subsequently switched and graduated with a Bachelor's degree in Art History at the University of Barcelona.

Learning about art theory inspired me to start practicing it. Through self-study and experimentation, I developed my true passion and aesthetic: florals. 

While the natural and colourful florals I paint are anchored in femininity and sensuality, they remind us to contemplate and experience the lingering emotion awoken in them.

From floral prints, bouquets or more complex compositions, in their organic forms, I play with chromatic displays and am inspired by classic period wall paintings and exotic embroidery through the ages. A sweet decadence which accompanies and tells us that all is ephemeral.


SOBRE MI

Sóc la Montse Pelejà. Vaig néixer a Reus l’any 1964 i tot i que la meva vocació professional estava més decantada cap el món de les ciències, accidentalment vaig topar amb la Història de l’Art i em vaig llicenciar per la Universitat de Barcelona.

Conèixer la teoria de l’art em va apropar a la seva pràctica i poc a poc, d’una manera autodidacta, he anat aprenent i experimentant fins descobrir la meva passió: pintar flors. Flors femenines, sensuals, coloristes, naturals i decoratives que ens recorden que la finalitat de l’art és contemplar-lo.

En forma d’estampats, rams o composicions més complexes les meves flors, amb les seves formes orgàniques, juguen amb el cromatisme i s’inspiren en les pintures murals de l’època clàssica i en brodats exòtics d’altres temps. Una dolça decadència que ens acompanya i avisa que tot és efímer.


SOBRE MI

Soy Montse Pelejà. Nací en Reus en 1964 y aunque mi vocación profesional estaba más orientada hacia el mundo de las ciencias, topé de forma accidental con la Historia del Arte y me licencié en la Universidad de Barcelona.

Conocer la teoría del arte me acercó a su práctica y poco a poco, de una manera autodidacta, he ido aprendiendo y experimentando hasta descubrir mi pasión: pintar flores. Flores femeninas, sensuales, coloristas, naturales y decorativas que nos recuerdan que la finalidad del arte es contemplarlo.

En forma de estampados, ramos o composiciones más complejas, mis flores, con sus formas orgánicas, juegan con el cromatismo y se inspiran en las pinturas murales de la época clásica y en bordados exóticos de otros tiempos. Una dulce decadencia que nos acompaña y avisa que todo es efímero.